ALMANYA

Almanya’da Yapı Kültürü Üzerine Durum Raporu

Türkçe (PDF)

Status Report on Building Culture in Germany

İngilizce (PDF)

AVRUPA

Avrupa'da Mimari Kaliteye İlişkin Karar

Türkçe (PDF)

A Resolution for Architectural Quality in Europe

İngilizce (PDF)

AVRUPA KOMİSYONU BİLDİRİM BELGESİ:
Komisyon’un Mimarlık Politikası Rehberi

Türkçe (PDF)

EU COMMISSION COMMUNICATION:
Commission’s Guide to Architectural Policy

İngilizce (PDF)

EU Commission Communication on Policy for the 
Accommodation of Commission Services in Brussels and Luxembourg

İngilizce (PDF)

AVUSTRALYA

Avustralya Hükümetleri İçin Yapılı Çevre Politikası Önerisi

Türkçe (PDF)

Proposed Built Environment Policy for Australian Governments

İngilizce (PDF)

ÇEK CUMHURİYETİ

Çek Cumhuriyeti Mimarlık Politikası

Türkçe (PDF)

Policy on the Architecture of the Czech Republic

İngilizce (PDF)

DANİMARKA

Danimarka Mimarlık Politikası 1994

Türkçe (PDF)

A Nation of Architecture: Denmark Settings for Life and Growth Danish Architectural Policy 2007

İngilizce (PDF)

ESTONYA

Estonya Mimarlık Politikası

Türkçe (PDF)

The Architectural Policy of Estonia

İngilizce (PDF)

FİNLANDİYA

Finlandiya Mimarlık Politikası

Türkçe (PDF)

The Finnish Architectural Policy

İngilizce (PDF)

FRANSA

Fransa'da Bakanlıklararası Kurul: Kamu Yapılarında Kalite

Türkçe (PDF)

French Interministerial Mission: Quality in Public Construction

İngilizce (PDF)

 

Mimarlık Yasası (3 Ocak 1977)

Türkçe (PDF)

Loi sur Architecture (3 Janvier 1977)

İngilizce (PDF)

HIRVATİSTAN

Architectural Policies and Building Culture
For Croatia in Europe

İngilizce (PDF)

HOLLANDA

Hollanda’yı Yeniden Biçimlendirme: 2001-2004 Mimarlık Politikası

Türkçe (PDF)

Architectural Policy 2001-2004 Summary Shaping the Netherlands

İngilizce (PDF)

Action Programme on Spatial Planning and Culture:
Architecture and Belvedere Policy 2005 – 2008

İngilizce (PDF)

İNGİLTERE

Mimarlık İçin Manifesto: Daha İyi Bir İngiltere İçin 21 Eylem

Türkçe (PDF)

A Manifesto for Architecture: 21 Actions for a Better Britain

İngilizce (PDF)


Better Homes and Neighbourhoods RIBA Policy Paper

Türkçe (PDF)

Daha İyi Konutlar ve Daha İyi Mahalleler RIBA Politika Belgesi

İngilizce (PDF)

İRLANDA

Ireland Government Policy on Architecture 2009 – 2015

Türkçe (PDF)

2002–2005 İrlanda Mimarlık Eylem Planı

Türkçe (PDF)

Action on Architecture in Ireland 2002-2005

İngilizce (PDF)

İSKOÇYA

İskoçya Ulusal Mimarlık Politikası

Türkçe (PDF)

The Development of a Policy on Architecture for Scotland

İngilizce (PDF)


A Policy On Architecture For Scotland Progress Report 2005

İngilizce (PDF)

Building Our Legacy: 
Statement on Scotcland's Architecture Policy 2007

İngilizce (PDF)

İSVEÇ

An Architectural Policy for Sweden 2010-2015

İngilizce (PDF)

İTALYA

Mimari Kalite Yasası, 2003

Türkçe (PDF)

Legge-Quadro Sulla Qualità Architettonica

İngilizce (PDF)

KUZEY İRLANDA

Kuzey irlanda'da Mimarlık ve Yapılı Çevre

Türkçe (PDF)

Architecture and the Built Environment in Northern Ireland

İngilizce (PDF)

Policies Strategies and Actions


İngilizce (PDF)

LETONYA

Guidelines for Architectural Policy 2008 – 2015

İngilizce (PDF)

LİTVANYA

Litvanya Cumhuriyeti’nde Mimarlık Politikası Eğilimlerinin Tanımlanması Hakkında Hükümet Kararı, 2005

Türkçe (PDF)

Architectural Policy Trends in the Republic of Lithuania

İngilizce (PDF)

MALEZYA

Malezya Mimarlık Politikası

Türkçe (PDF)

Malaysian Architectural Policy

İngilizce (PDF)

MALTA

The Urban Challenge:
Our Quality of Life and Built Environment

İngilizce (PDF)

NORVEÇ

Norwegian Architectural Policy

İngilizce (PDF)

TÜRKİYE

Türkiye Mimarlık Politikasına Doğru, 2007

Türkçe (PDF)

Towards an Architectural Policy for Turkey, 2007

İngilizce (PDF)

YEREL MİMARLIK POLİTİKALARI

Jyväskylä Kenti Mimarlık Politika Programı

Türkçe (PDF)

The City Of Jyväskylä´s Architectural Policy Programme

İngilizce (PDF)


The City of Oulu Architectural Policy


İngilizce (PDF)

BÖLGESEL MİMARLIK POLİTİKALARI

Visegrad Four Architectural Policy:
Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia

İngilizce (PDF)

 

© 2011 Byaz.eu | Tüm Hakları Saklıdır.

Hakkımızda| Referanslar | iletişim