EKOLOJİ
Doğada ekolojik sistemler organizmaların içinde yaşadığı ve birbirlerini ve birbirlerinin atıklarını tükettiği bir tür “ilişkiler ağı”ndan oluşmaktadır. Doğal sistemlerde enerji ve yararlı madde içeren hiç bir şey yok olmaz. Besin ağı da, organizmalar ve atıklarının kullanıldığı ilişkiler bütü- nünden oluşmaktadır.
Çevre yönetim sistemleri, kirlilik önleme / temiz üretim programları gibi strateji ve araçlar, sanayilerin çevresel performanslarını arttırmakla kalmayıp aynı zamanda sanayilerin ekonomik performanslarını, kurumsal prestijlerini, olumlu sosyo-ekonomik etkilerini de büyük ölçüde etkilemektedir. Bu gibi yaklaşımların çoğunluğu ana odak noktasını firmaların doğrudan kontrol sahibi oldukları tesis içi faaliyetlerine yerleştirmektedir. Her ne kadar son derece önemli ve sıklıkla çok etkin olsa da, bu yaklaşımlar çevresel performansı sadece belli bir düzeye kadar geliştirebilmektedir.
Bu bağlamda 'ekolojik" olarak tanımlayabileceğimiz ürünlere ilişkin çalışmaları ve projeleri elimizden geldiğince burada paylaşmaya çalışacağız.

Endüstriyel Ekoloji  
Yeşil Mimari  
Adım Adım Ekolojik Ev Yapım Rehberi  
Sanat Evleri Kerpiçten Yapılıyor  
Doğaya Uyumlu Evler  

 

© 2011 Byaz.eu | Tüm Hakları Saklıdır.

Hakkımızda| Referanslar | iletişim